Short courses

Short course - Gunilla Franzén, Geoverkstan

Eurocode
– a common tool for a safe, robust and sustainable structure
There are major changes in the second generation of Eurocode, e.g.; geotechnical reliability, inclusion of rock, geotechnical design model and different ways of verification. We will give you the Nordic perspective on their effect and also give you the possibility for a Q&A with people who have been involved in the process of developing the code.

Short course/Presentation -


Stenungsund the landslide -
presentation in both Swedish and English by Trafikverket and others.

More information to come,

Göran Sällfors

Kan man lära sig Sannolikhetsbaserad dimensionering på 30 minuter?


Absolut inte!

Men här går jag snabbt igenom vilka delar som krävs för att komma i gång.
Sedan kan du hemma på kammaren i lugn och ro följa ett antal ”mini-föreläsningar” som kommer att finnas tillgängliga på en hemsida, som du får tillgång till.

Dessutom får du där tillgång till några enkla Excel-program, som jag tycker är väldigt användbara.

Därefter kan du successivt börja prova dig fram. Sannolikheten är stor att du kommer finna det både intressant och underhållande att ta dig an denna fullmatade kurs i:

                                
Sannolik hets-baserad dimensionering

Väl mött i Göteborg
Göran

Is it possible to learn Probability based design in 30 minutes?

Absolutely not!

In this short course, I will cover some parts necessary to get started.
Then you will be able to, at your convenience, follow several “miniature lectures” available on a home page you will get access to.

As a bonus, you will be able to download a few simple Excel programs, that I find very useful.

Then you will be able to gradually improve your understanding of the subject. The probability is high that you will find it interesting and even amusing to work your way through this somewhat elementary course in Probability-based design.

Hope to see you in Göteborg
Göran